Správa

Správa hardware a software (outsourcing správy IT)

Kompletní správa Vaší infrastruktury. Soustřeďujeme se zejména na systémy Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2012, SBS), ale v případě potřeby jsme schopni spravovat i Linux nebo systémy od společnosti Apple (Mac OS X nebo iOS).

Nabízíme Vám bezplatnou vstupní analýzu Vaší sítě, a teprve na základě jejího výstupu se můžeme dohodnout na další spolupráci. Nejprve provedeme analýzu aktuálního stavu - fyzicky projdeme a zkontrolujeme celou síť, její funkčnost a základní informace o připojených zařízeních. Prověříme také další esenciální aspekty sítě (připojení k internetu, specifický software a hardware, rizika). Na základě těchto informací zpracujeme základní popis výchozího stavu s doporučením případných změn. Poté se můžete rozhodnout, jestli s námi budete dále spolupracovat, a dohodnout se na dalších aspektech této spolupráce.

Správa zahrnuje

Outsourcing - co to znamená?

Anglický termín outsourcing se používá pro situaci, kdy odpovědnost za některou z firemních aktivit převezme externí subjekt. V našem případě to znamená převzetí Vaší IT infrastruktury a zajištění její komplexní správy a údržby.

KontaktWebKonzultaceSpráva